Registrere
1) Logg inn bitrix24
2) Installer og gi rettigheter dette programmet i bitrix24 (blå knappen nedenfor)
3) Registrere