Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Συνδεθείτε στο bitrix24 σας
2) Εγκαταστήστε και να δώσει δικαιώματα σε αυτό το app bitrix24 (μπλε κουμπί παρακάτω)
3) Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ